Kaninværnet - Bliv medlem og støt kaninerne

Kaninværnet er Danmarks første og eneste dyreværnsforening med eksklusivt fokus på kaninvelfærd. Foreningen er skabt som en konsekvens af, at kaniner er et både meget populært og et meget misforstået kæledyr i Danmark . Mange kaniner lever deres liv i små bure, som ikke tilgodeser deres naturlige behov, og i de fleste tilfælde skyldes kaninernes dårlige velfærd, at deres ejere ikke har den nødvendige viden til at sikre høj velfærd. Der eksisterer mange myter om fodring og håndtering af kaniner, som ikke bare er misforståede men også direkte skadelige. Kaniner bliver ofte anset for et andenrangskæledyr eller et “begynderdyr” og den manglende forståelse for kaniners krævende og komplekse livsverden er en af de primære grunde til, at mange kaniner lever sørgelige liv. Kaniners status som “børnedyr” medfører også, at enormt mange kaniner aflives eller indleveres på internater, når deres unge ejere mister interessen.

Kaninværnet har til formål at afhjælpe de ovenstående problemstillinger ved at afmontere myterne om kaninhold og informere nuværende og potentielle kaninejere om de glæder og udfordringer som hører med til at tage vare på kaniner. Vi arbejder for at udbrede viden om kaniners behov og trivsel og for at være en stemme for kaniner når lovgivningen reguleres. Vi samarbejder desuden med kanininternater og kaninfristeder for at skabe fokus på de mange hjemløse kaniner, der har brug for nye hjem. Vi har ambitioner om på sigt at anlægge vores egne kanininternater rundt omkring i landet.

Kaninværnet består på stående fod af en bestyrelse på fem dedikerede medlemmer, som varetager at vokse foreningen til en størrelse, hvor den, udover at lave informerende arbejde, også får mulighed at bygge og drive internater samt bistå økonomisk til dyrlægebehandling af kaniner, der redes fra kummerlige forhold.

Læs mere på kaninværnets hjemmeside

___________________________________________________________

Formand: Rasmus Svoldgaard Nielsen

Rasmus har en kandidatgrad i administration og er tidligere landskoordinator i dyrerettighedsforeningen Dyrenes Alliance. Rasmus driver desuden Kaninfristedet Domus Ninus, der giver hjemløse kaniner mulighed for at leve resten af livet frit og trygt.

Formand kaninværnet

Virksomhedsinformation

PetDK ApS

Lodskovvej 2A

DK-5863 Ferritslev Fyn

Danmark

Email: kontakt@petdk.dk

Telefon: +45 75 33 75 55

CVR: 27216811